Skrivbok - Vill du läsa och skriva ? från Hjelm Förlag | knoddenoknyttet.se

Bilderna i detta häfte är hämtade från Elsa Beskows ”Vill du läsa?” som trycktes första gången 1937. Många barn har under årens lopp lärt sig läsa med hjälp av hennes texter.

I detta häfte kombineras läsning och skrivning. Du ser bilden, läser ordet och skriver de bokstäver du lärt dig. Så småningom kan du skriva hela ord med stora och små bokstäver (versaler och gemena).

Antal sidor: 32
Bilder av Elsa Beskow
Hjelm förlag

sid 17 Ee

Tillverkare