Pussel Who's on the farm? | knoddenoknyttet.se

Vem finns på bondgården?
Ett pedagogiskt pussel från Orchard Toys där du tillsammans med barnet pratar om vad som finns på pusslet.
Vilket djur står framför grisen? Vilket djur står bakom hunden? Hur låter en ko ? Vad heter grisens unge osv.

Ålder: 3+
Antal bitar: 20
Mått: 42 x 30 cm.

Tillverkare