Kortspel Äckliga familjerna från Hjelm förlag | knoddenoknyttet.se

Ett roligt och äckligt kortspel för alla åldrar!

Dela ut alla kort till spelarna.
Om någon spelare råkar få en hel familj redan i given (alla familjer består inte av fyra personer, en del är tre, en del är fem) får han/hon lägga ner dem framför sig. Den yngsta spelaren frågar valfri medspelare efter önskat kort (t. ex Urrk Käkman)
Om medspelaren har det efterfrågade kortet måste han/hon lämna över kortet, och den första spelaren får fråga vidare tills hon/han får ett ”nej”.
Sedan fortsätter spelet åt vänster.
Den spelare som får ihop flest familjer har vunnit.

Familjen Blodqvist:
Clemens Blodqvist
Salve Blodqvist
Mora Blodqvist
Tampa Blodqvist

Familjen Blöja:
Kisse Blöja
Göran E. Blöja
Bitte Blöja
Siv Blöja

Familjen af Toaspöke
Borst af Toaspöke
Anka af Toaspöke
Kiss-Tina af Toaspöke
Orvar af Toaspöke
Edith af Toaspöke

Familjen Pruttarström
Anna- Fisa Pruttarström
Fjärta Pruttarström
Bruno Pruttarström
Pruttelutten Pruttarström
Puffe Pruttarström

Familjen Kräkman:
Gertrud Kräkman
Urrk Kräkman
Hinke Kräkman
Ulrik Kräkman

Familjen Snoring:
Sofie Snoring
Kråke Snoring
Slemnart Snoring
Buse Snoring

Familjen Kiss:
Aina Kiss
Misse Kiss
Kaj Kiss
Pisse Kiss

Familjen Bajsenstråle:
Gabriel Bajsenstråle
Melchior Bajsenstråle
Maj Louise Bajsenstråle
Lotten Bajsenstråle

Familjen Hårsson:
Krulle Hårsson
Borsta Hårsson
Boll Hårsson
Stubbe Hårsson

Tillverkare