Barbapapa Bilddoku från Hjelm förlag | knoddenoknyttet.se

Ett klurigt spel för barn och unga!

Barbapapa bilddoku fungerar på samma sätt som ett sudoku men istället för siffror använder man bilder.

Spelet går ut på att varje område med 9 rutor fylls med 9 olika brickor/bilder. Några rutor är ifyllda i förväg för att göra det enklare och spelaren skall sedan räkna ut vilka brickor/bilder de övriga rutorna ska innehålla. Varje bricka/bild får bara förekomma en gång i varje rad och i varje kolumn. Dessutom får varje bricka/bild bara förekomma en gång i varje storruta (3×3 rutor).

Grunderna är följande:

1. Varje kolumn och rad i en storruta med 3×3 rutor skall innehålla samtliga nio bilder.
2. Ingen av bilderna får finnas i mer än en kolumn, rad eller storruta.

Exempel på hur du spelar.
I exemplet bredvid kan du se att Barbapapa (rosa) endast saknas i en storruta med 3×3 rutor (den längst ned till vänster). Barbapapa finns i kolumnerna 2–9 och därför kan han bara få plats i kolumn 1 rad 9.

Om du nu ser efter i samma storruta och var i den som Barbalala (grön) ska placeras så ser du att hon redan finns i kolumn 1 och kolumn 3. Hon ska därför placeras i kolumn 2 rad 8.

Ser man på Barbamama (svart) i kolumnerna 4 och 6 samt kolumn 9 rad 7 finner man att Barbamama kan placeras i kolumn 5 rad 9. Efter detta så tittar vi återigen i storrutan nere till vänster, där Barbamama endast kan placeras i kolumn 3, rad nr 8.

Sen fortsätter man på detta sätt med att lösa spelet, lycka till!

Illustrationer:Talus Taylor och Anette Tyson.

Innehåller: 16 spelplaner och 72 spelbrickor

Tillverkare