Spel Rusningstrafik | knoddenoknyttet.se
Med hjälp av bildkort placeras bilarna i en trång situation. Det gäller att komma ur trafikstockningen med sin bil genom att flytta de andra bilarna i rätt ordning. Korten ger situationer med olika svårighetsgrad. Passar bäst för lite större barn. Tränar upp logistiskt tänkande och planeringsförmåga.
Tillverkare